آریا سیستم   فروش: 43489137 | پشتیبانی: 43489148

SEARCH
ترازوی دیجیتال | ترازوی فروشگاهی | چاپ بارکد وزنی | فیش مشتری | حافظه کالا | تحت شبکه | متصل به صندوق
ترتیب نمایش تعداد
Dibal | ترازوی دیجیتال لیبل پرینتر دیبال DOUBLE BODY
Dibal |
ترازوی دیجیتال لیبل پرینتر دیبال DOUBLE BODY
72,000,000 ریال
DIBAL W015 | ترازوی دیجیتال لیبل زن ديبال DIBAL FLAT مدل W015
DIBAL W015 |
ترازوی دیجیتال لیبل زن ديبال DIBAL FLAT مدل W015
64,000,000 ریال
Dibal | دیبال ترازوی لیبل پرینتر دیبال HANGING
Dibal | دیبال
ترازوی لیبل پرینتر دیبال HANGING
40,500,000 ریال
DIGI SM100 | ترازوی دیجیتال لیبل پرینتر دیجی DIGI
DIGI SM100 |
ترازوی دیجیتال لیبل پرینتر دیجی DIGI
39,500,000 ریال
DIBAL W015 | ترازوي دیجیتال لیبل زن ديبال DIBAL TOWER
DIBAL W015 |
ترازوي دیجیتال لیبل زن ديبال DIBAL TOWER
34,000,000 ریال
Aclas ترازوی دیجیتال لیبل زن بارکد Aclas LSG
Aclas
ترازوی دیجیتال لیبل زن بارکد Aclas LSG
29,500,000 ریال
ترازوی صدر LS6 ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LS6
ترازوی صدر LS6
ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LS6
23,000,000 ریال
ترازوی صدر LS2 ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LS2
ترازوی صدر LS2
ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LS2
22,500,000 ریال
Aclas ترازوی دیجیتال لیبل زن بارکد Aclas LS6
Aclas
ترازوی دیجیتال لیبل زن بارکد Aclas LS6
22,500,000 ریال
ترازوی صدر LSG15 A ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LSG15 A
ترازوی صدر LSG15 A
ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LSG15 A
20,000,000 ریال
 ترازوی صدر لیبل پرینتر  LSG15 B  ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LSG15 B
ترازوی صدر لیبل پرینتر LSG15 B
ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LSG15 B
18,500,000 ریال
ترازوی صدر LSG12 A ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LSG12 A
ترازوی صدر LSG12 A
ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LSG12 A
17,000,000 ریال
ترازوی صدر LSG12 B ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LSG12 B
ترازوی صدر LSG12 B
ترازوی صدر لیبل پرینتر مدل LSG12 B
16,000,000 ریال
 ترازوی صدر مدل Vista B  ترازوی صدر مدل Vista B
ترازوی صدر مدل Vista B
ترازوی صدر مدل Vista B
16,000,000 ریال
 ترازوی صدر مدل Sadra B  ترازوی صدر علمک دار مدل Sadra B
ترازوی صدر مدل Sadra B
ترازوی صدر علمک دار مدل Sadra B
14,750,000 ریال
 ترازوی صدر مدل LCD ۷۰۰۳  ترازوی صدر بدون علمک مدل LCD ۷۰۰۳
ترازوی صدر مدل LCD ۷۰۰۳
ترازوی صدر بدون علمک مدل LCD ۷۰۰۳
4,500,000 ریال
TARO ترازوی بارکد زن دیجیتال BCS-TARO 100PE
TARO
ترازوی بارکد زن دیجیتال BCS-TARO 100PE