آریا سیستم   فروش: 43489149 | پشتیبانی: 95118373

SEARCH
لیبل | ریبون | تگ | کارت | برچسب | رول حرارتی | فیش 8 سانتی رنگی | مواد مصرفی

SOFT
رول حرارتی SOFT

کاغذ حرارتی هانسول
مخصوص چاپگر های صدور فیش با عرض 8 سانتیمتر و طول 60متر واقعی-رول حرارتی 275 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band نوزاد SOFT
کد
رول حرارتی

SOFT رول حرارتی SOFT

 رول حرارتی 275 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band نوزاد SOFT