آریا سیستم   فروش: 43489149 | پشتیبانی: 95118373

SEARCH
لیبل | ریبون | تگ | کارت | برچسب | رول حرارتی | فیش 8 سانتی رنگی | مواد مصرفی
برچسب چاپ بارکد و متن

ASA
برچسب(لیبل) کاغذی دو ردیفه 24*36

برچسب مخصوص چاپ بارکد و متن با با استفاده از تکنولوژی حرارت غیر مستقیم
کد
5242

ASA برچسب(لیبل) کاغذی دو ردیفه 24*36

 لیبل مخصوص چاپ بارکد، متن و اطلاعات مورد نظر درباره کالاها و اجناس فروشگاه ها
در اندازه عرض 3.6 سانتی متر و ارتفاع 2.4 سانتی متر ، دو ردیفه
نوع جنس کاغذی