آریا سیستم   فروش: 43489149 | پشتیبانی: 95118373

SEARCH
لیبل | ریبون | تگ | کارت | برچسب | رول حرارتی | فیش 8 سانتی رنگی | مواد مصرفی

Zband
Ultra Soft

کاغذ حرارتی ZBAND بیمارستانی مخصوص توزاد-رول حرارتی 300 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band نوزاد ULTRASOFT
کد
رول حرارتی

Zband Ultra Soft

رول حرارتی 300 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band نوزاد ULTRASOFT

مستندات محصول

Thermal roll
Download
thermal roll and printer
Download