آریا سیستم   فروش: 43489149 | پشتیبانی: 95118373

SEARCH
لیبل | ریبون | تگ | کارت | برچسب | رول حرارتی | فیش 8 سانتی رنگی | مواد مصرفی

رول حرارتی 250 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band خردس
Z-Band نوزاد سفید

کاغذ حرارتی ZBAND بیمارستانی مخصوص توزاد
کد
رول حرارتی

رول حرارتی 250 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band خردس Z-Band نوزاد سفید

 

رول حرارتی 250 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band خردسال ULTRASOFT