آریا سیستم   فروش: 43489149 | پشتیبانی: 95118373

SEARCH
لیبل | ریبون | تگ | کارت | برچسب | رول حرارتی | فیش 8 سانتی رنگی | مواد مصرفی

رول حرارتی 200 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band بزرگس
Z-Band زرد

کاغذ حرارتی ZBAND بیمارستانی -رول حرارتی 200 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band بزرگسال زرد
کد
رول حرارتی

رول حرارتی 200 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band بزرگس Z-Band زرد

رول حرارتی 200 تایی مچ بند بیمارستانی Z-Band بزرگسال زرد