آریا سیستم   فروش: 43489137 | پشتیبانی: 43489148

SEARCH
لیبل | ریبون | تگ | کارت | برچسب | رول حرارتی | فیش 8 سانتی رنگی | مواد مصرفی
ریبون تکرنگ مشکی برای کارت پرینترهای Zebra ZXP Series 3 با ظرفیت چاپ 1000 رو

ZEBRA
XPS

ریبون تکرنگ مشکی برای کارت پرینترهای Zebra ZXP Series 3 با ظرفیت چاپ 1000 رو
کد
5073

ZEBRA XPS

 ریبون تکرنگ مشکی برای کارت پرینترهای Zebra ZXP Series 3 با ظرفیت چاپ 1000 رو